Pages

Sunday, June 24, 2007

ရန္ကုန္မွ ျမန္မာဘေလာ့ဂ္ဂါမ်ား၏ တတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း

ရန္ကုန္မွ ျမန္မာဘေလာ့ဂ္ဂါမ်ား၏ တတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း

အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူမ်ား

၁။ ကိုစိုးေဇယ်
၂။ ကိုေနဘုန္းလတ္
၃။ ကိုမ်က္လံုး
၄။ ကိုညီလင္းဆက္
၅။ Mr.Pooh
၆။ ကိုစစ္အိမ္
၇။ ကုိဘလာေဂါက္
၈။ ကိုသန္႔ေဇာ္မင္း
၉။ ကိုမိုးလႈိင္ည
၁၀။ ကိုခ်စ္စမ္း
၁၁။ ကိုဖိုးက်ား
၁၂။ ကိုၿဖိဳး
၁၃။ မေမဓါ၀ီ
၁၄။ မမယ္လိုဒီေမာင္

၁) စာမူမ်ား က႑ခြဲျခင္း

- ဘေလာ့ဂ္ဆိုသည္မွာ
- ကဗ်ာ
- ဟာသ
- ေဆာင္းပါ - လူမႈ၀န္းက်င္
အေတြးအျမင္
အေထြေထြဗဟုသုတ
ရသ
- အက္ေဆး
- ၀တၳဳတို
- နည္းပညာ
အထက္ပါအတုိင္း က႑ခြဲၾကဖို႕ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ စာမူအေရအတြက္ အနည္းအမ်ားကိုေတာ့ အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၂) မ်က္ႏွာဖံုးဒီဇိုင္းကိစၥ

ကိုရန္ေအာင္၏ဘေလာ့ဂ္တြင္တင္ေပးထားေသာ ကိုခ်မ္းျမစိုး၏ ဒီဇိုင္းကို အမ်ားစုမွ ႏွစ္သက္ၾကပါသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ မ်က္ႏွာဖံုးဒီဇုိင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုစစ္အိမ္ႏွင့္ ကိုၿဖိဳးတို႕အား ကိုခ်မ္းျမစိုးႏွင့္ လိုအပ္သလို ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

၃) စာစီစာရုိက္ ႏွင့္ အတြင္း Layout Design ၊ သရုပ္ေဖာ္ပံုကိစၥ

မမယ္လိုဒီေမာင္ ၊ ေမာင္ပြတ္ ႏွင့္ ကိုမ်က္လံုးတို႕မွ အသိအကၽြမ္းဆိုင္မ်ားမွ quotation မ်ားေတာင္းရန္၊ အေကာင္းဆံုးဆိုင္တြင္ အပ္ရန္
သရုပ္ေဖာ္ပံုကို လိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလို ထည့္သြင္းသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ပါသည္။

၄) စာလံုးေပါင္းစစ္ျခင္း ႏွင့္ အမွာစာကိစၥ

အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ၿပီးေသာ စာမူမ်ားကို print out ထုတ္၍ ကိုစစ္အိမ္ႏွင့္ ကို ညီလင္းဆက္တို႕မွ အရင္ဦးဆံုးဖတ္ေပးရန္ (စီစစ္ေရးတင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း )
ထို႕ေနာက္ ၄င္းတို႕ႏွစ္ေယာက္ဖတ္ၿပီးပါက မေမဓာ၀ီမွ ေနာက္ဆံုးအေခ်ာသတ္ဖတ္ေပးရန္။

အမွာစာေရးေပးရန္အတြက္ စာေရးဆရာမ ဂ်ဴးအား ကိုစိုးေဇယ်မွ request လုပ္ရန္။ ဆရာမဂ်ဴး အဆင္မေျပပါက ဆရာတာရာမင္းေ၀အား request လုပ္ရန္။

၅) စီစစ္ေရးအတြက္ Nick ႏွင့္ Post မ်ားကို ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ျခင္း

nick name ေျပာင္းရန္လိုအပ္သည့္သူမ်ားအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္။
post မ်ားေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္မူ ယခုလက္ရွိအယ္ဒီတာမ်ားမွပဲဆက္လက္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရန္။ ရန္ကုန္ရွိ အယ္ဒီတာ ၈ ေယာက္မွ on paper တည္းျဖတ္ၿပီး ၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားရွိ အယ္ဒီတာမ်ားမွလည္း
mmblogbook2.blogspot.com တြင္ *ေပးျခင္းမဟုတ္ပဲ။ အျခားလိုအပ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ကြန္႕မန္မ်ား၀င္ေရးရန္။ ( * မ်ားေရတြက္ၿပီး ေနာက္လမွစတင္မည္)

၆) အကယ္၍ ကြာလတီစာမူမ်ားလိုအပ္ခဲ့ပါက ထပ္မံျဖည့္စြက္ရန္ကိစၥ

စာမူမ်ားအၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ စာအုပ္၏ကြာလတီအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိစာဖတ္ပရိသတ္အတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာ စာမူေကာင္းမ်ား ထပ္မံလိုအပ္ေနပါက ထပ္မံထည့္သြင္းႏုိင္ရန္
mmblogbook.blogspot.com တြင္လာေရာက္တင္ထားျခင္း သို႕မဟုတ္ mmblogbook@gmail.com တို႕သို႕ email ပို႕ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း။

၇) ခန္႕မွန္းကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ရံပံုေငြအေျခအေန

ခန္႕မွန္းကုန္က်စရိတ္မွာ ၁၃ သိန္းမွ ၁၅သိန္း အထိရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ရံပံုေငြမွာ ယခုလက္ရွိတြင္ ၇၄၀၃၀၀ က်ပ္ ရွိေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ၇သိန္းခန္႕ထပ္မံလိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ထို႕ေၾကာင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားရွာေဖြသင့္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

၈) စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းျခင္းကိစၥ

စာအုပ္တြင္ စာမ်က္ႏွာ ၂၆၀ ရွိမည့္ အနက္ ေၾကာ္ျငာကို အမ်ားဆံုး စာမ်က္ႏွာ ၂၀ သာထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္သည္။
ေၾကာ္ျငာခမ်ားကို အၾကမ္းမ်ဥ္း ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ရာ 1 colour full page (အတြင္းစာမ်က္ႏွာ) - ၁၅၀၀၀ က်ပ္
4 colour full page (မ်က္ႏွာဖံုးအတြင္း စာမ်က္ႏွာ) - ၅၀၀၀၀က်ပ္
4 colour full page (အတြင္းစာမ်က္ႏွာ) - ၄၀၀၀၀ က်ပ္
အၾကမ္းမ်ဥ္း တြက္ခ်က္ထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ အေျပာင္းအလဲရွိႏုိင္ပါသည္။

၉) Myanmar Bloggers Association ဖြဲ႕စည္းရန္ကိစၥ

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ထပ္မံေဆြးေႏြးရန္
08.07.2007 (တနဂၤေႏြေန႕) မွာ Service + တြင္ အစည္းအေ၀းတစ္ခုထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္လိုက္လံမွတ္တမ္းတင္ထားသေလာက္ေလးကို စုစည္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေနႏုိင္ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူ ဘေလာ့ဂ္ဂါမ်ားရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ေတြအားလံုးကိုလိုက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပည့္ျပည့္စံုစံုေလးသိႏုိင္လိမ့္မယ္လို႕ယူဆေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေနဘုန္းလတ္

3 comments:

Anonymous said...

ခုလို ေသခ်ာ တင္ျပေပးတာ ေက်းဇူးပဲ ေနဘုန္းလတ္ ။ ေကာင္းေသာ ေမြးေန့ ျဖစ္ပါေစ ။

Anonymous said...

Thank you Ko Nay.

Anonymous said...

Thank you Ko Nay.