Pages

Friday, May 11, 2012

Interview By Eleven Media Group (Cancelled By Censorship)


ျမန္မာ ဘေလာဂါ အသိုက္အ၀န္း၌ နာမည္ ေက်ာ္ၾကားသူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ျပီး ၂၀၀၈ခုႏႇစ္တြင္ ပထမဆံုးထိမ္းသိမ္းခံခဲ့ရသည့္ ဘေလာဂါတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သူ၊  အက်ဥ္းက်ေနစဥ္ကာလ ၂၀၀၈ခုႏႇစ္မႇာပင္ နယ္စည္းမျခား သတင္းေထာက္မ်ား အဖြဲ႔မႇ ေပးအပ္ေသာဆုကို လူရႊင္ေတာ္ ဇာဂနာႏႇင့္အတူ ရရႇိခဲ့ဖူးသူ၊ ၂၀၁၀ျပည့္ႏႇစ္တြင္ PEN American မႇေပးေသာ ေရႊကေလာင္ဆုႏႇင့္ တိုင္းမ္မဂၢဇင္းမႇ ေရြးခ်ယ္သည့္ Hero 100  စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ၊ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ျဖင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သူ ဘေလာဂါ ေနဘုန္းလတ္ႏႇင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ျခင္းအား ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ 
'လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးဆိုတာ လမ္းေပၚထြက္တာကို ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး'
ဘေလာဂါ ေနဘုန္းလတ္ႏႇင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း
ေမး - ၂၀၀၅ ခုႏႇစ္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမႇာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ဘေလာဂါ ပထမမ်ိဳးဆက္ေတြထဲမႇာ ကိုေနဘုန္းလတ္လည္း တစ္ဦးအပါ အ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ 'ကြၽန္ေတာ္ လြတ္က်ခဲ့တဲ့ ျမိဳ႕ေတာ္' ဘေလာ့ေၾကာင့္ ပိုထင္ရႇားခဲ့ျပီး ကိုေနဘုန္းလတ္ကိုလည္း ျမိဳ႕စားၾကီးလို႔ အြန္လိုင္းသံုးသူေတြက ေခၚခဲ့ၾကပါတယ္။ အခုေတာ့ ျမိဳ႕စားၾကီး ျပန္လြတ္လာပါျပီ။ ၂၀၀၈ခုႏႇစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ရက္ေန႔မႇာ အဖမ္းခံခဲ့ရတယ္။ အဲဒီႏႇစ္ ႏို၀င္ဘာမႇာ ေထာင္ဒဏ္ ၂၀ႏႇစ္နဲ႔ ေျခာက္လ  အမိန္႔ ခ်မႇတ္ခံရပါတယ္။ ၂၀၀၉ခုႏႇစ္မႇာ အယူခံ၀င္တာ ေအာင္ျမင္သြားျပီး ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ႏႇစ္ ေျပာင္းလဲ သတ္မႇတ္ခံရပါတယ္။ ဘေလာဂါတစ္ဦး ျဖစ္တာေၾကာင့္ အမႈေတြက ပိုမ်ား သြားတာလား။ 

Saturday, May 5, 2012

ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းစာဆရာအသင္း (Myanmar Journalists Association)


ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာအသင္း အသင္း၀င္မွတ္ပုံတင္ပုံစံမ်ားကို
ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ေပးပို႔ႏိုင္ၾကပါသည္။
အမွတ္(၁၅၀-၁၆၀)၊ ၃၅ လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။ ဖုန္း – ၀၉
၄၂၁၀ ၉၄၆၅၉

လက္ရွိသတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သတင္းသမားမ်ား၊
ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းလံုးရွိ အလြတ္တန္းသတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္
ျမန္မာႏုိင္ငံစာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕၀င္ သတင္းေထာက္မ်ား
အေနျဖင့္ယင္းလိပ္စာသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသင္း၀င္ပံုစံမ်ား ရယူျခင္း၊
ျပန္လည္ေပးပို႔ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ (စာအိပ္ေပၚတြင္ MJA အသင္း၀င္
မွတ္ပုံတင္ပုံစံဟု ထင္ထင္ရွားရွားေရးသားေပးပါရန္)

ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေသာေနရာေဒသမွ သတင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ A4 စကၠဴတြင္ အမည္၊
ကေလာင္အမည္၊ အဘအမည္၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးအမွတ္၊ လူမ်ိဳး/ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊
ပညာအရည္အခ်င္း၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ / အသက္၊ လက္ရွိကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႕အစည္း(သို႕)
စာေစာင္ (ရွိလွ်င္)၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ၊ ယခင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးေသာ
စာနယ္ဇင္းမ်ား၊ သတင္းစာပညာႏွင့္ပတ္သက္ တက္ေရာက္ဖူးေသာ သင္တန္း
(ရွိလွ်င္)၊ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ လိပ္စာ အျပည့္အစုံ၊ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း၊
အီးေမးလ္၊ ထိုးျမဲ လက္မွတ္ႏွင့္ ဓာတ္ပံု ႏွစ္ပံုကို
အထက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာသို႔ စာတိုက္မွတစ္ဆင့္ေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။
(စာအိပ္ေပၚတြင္ MJA အသင္း၀င္ မွတ္ပုံတင္ပုံစံဟု ထင္ထင္ရွားရွားေရးသားေပးပါရန္)

ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္းဖြဲ႕စည္းပံုစည္းမ်ဥ္း(မူၾကမ္း) ႏွင့္ ေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္
တို႔ကို http://www.mja2012.org တြင္ ဖတ္ရႈကာ အသင္း၀င္အဆိုျပဳလႊာကိုလည္း
download ရယူႏုိင္ပါသည္။ အီးေမးလ္ျဖင့္ပို႔ပါက mmjaorg@gmail.com
သို႔လည္းပို႔ေပးႏိုင္ၾကပါသည္။